| Nieuws | Folders | Trainers  | Opleiding | Onderzoek | Publicaties | Presentaties |

Informatie - Onderzoek

 

STOP4-7 Nederland is opgericht ten einde de kwaliteit van STOP4-7 te bewaken en de methodiek verder te ontwikkelen. In het kader hiervan is al sinds de start van de uitvoering van STOP4-7 in Nederland in 2003 effectonderzoek ingebouwd in de uitvoering van het programma. Hiertoe worden bij ouders en leerkrachten vragenlijsten afgenomen om na te gaan of gedragsproblemen van de kinderen zijn verminderd en opvoedingscompetenties van ouders zijn toegenomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Praktikon, een organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in de jeugdzorg die gelieerd is aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoeksresultaten worden op drie niveau’s teruggekoppeld naar de praktijk. Als eerste worden de uitslagen van de vragenlijsten besproken met ouders en andere deelnemers aan het programma (micro). Ten tweede worden de resultaten van een training samengevat en teruggekoppeld aan de instelling (meso). En jaarlijks worden landelijke onderzoeksresultaten gerapporteerd aan de stuurgroep STOP4-7 Nederland (macro). Op die manier worden de onderzoeksgegevens benut om de kwaliteit van STOP4-7 verder te bevorderen.

Hieronder kunt u de rapporten downloaden over het onderzoek naar de effectiviteit van 
STOP4-7.

Resultaten 2003-2006

Aanvulling rapport 2003-2006

Resultaten 2006-2007

Resultaten 2007-2008

Resultaten 2008-2009

Resultaten 2009-2010

Resultaten 2011-2012

Resultaten 2012-2013

Resultaten 2013-2014 

Resultaten 2014-2015   

 

print